Regulamin usług Gwarancja Plus

 • MAGAZYN
 • Regulamin usług Gwarancja Plus

1. Przedłużona gwarancja na mechanizm zegarka

Niniejsze zasady określają sposób w jaki BRASTY GROUP s.r.o. oferuje Klientowi tzw. przedłużoną gwarancję na mechanizm zegarka, na okres jednego roku, po upłynięciu ustawowej gwarancji na towar zakupiony za pośrednictwem e-shopu Brasty.pl.

Umowę dotyczącą wyżej wymienionej usługi uważa się za zawartą po dodaniu przez Klienta do koszyka na stronie e-shopu Brasty.pl wybranego produktu i oznaczeniu w nim dodatkowej usługi oraz po zatwierdzeniu złożonego zamówienia przez BRASTY GROUP s.r.o.

Warunki skorzystania z przedłużonej gwarancji:

 • klient opłacił usługę prawidłowo oraz w terminie,
 • w czasie trwania przedłużonej gwarancji, to znaczy do 1 roku po upłynięciu ustawowej gwarancji na produkt, doszło do uszkodzenia mechanizmu zegarka; regulamin wyraźnie zastrzega, że w ramach przedłużonej gwarancji za uszkodzenie mechanizmu nie uznaje się: spóźniania oraz spieszenia się zegarka,
 • zakres przedłużonej gwarancji na mechanizm zegarka wraz z jej warunkami oraz ograniczeniami jest taki sam jak w przypadku ustawowej gwarancji jeśli niniejszy regulamin nie stanowi inaczej.

Postępowanie w przypadku korzystania z przedłużonej gwarancji:

 • aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, należy skontaktować się z BRASTY GROUP s.r.o drogą mailową, załączając dokument uprawniający do skorzystania z usługi w postaci oryginalnej faktury potwierdzajacej prawidłowo zakupiony produkt wraz z powiązaną z nim przedłużoną gwarancją,
 • według zaleceń BRASTY GROUP s.r.o. Klient jest zobowiazany odesłać uszkodzony produkt na wskazany adres,
 • BRASTY GROUP s.r.o oceni jeśli wskazane przez Klienta uszkodzenia spełniają warunki wymagane do zrealizowania przedłużonej gwarancji, po czym oceni opłacalność naprawy bądź wymiany mechanizmu oraz zadecyduje o najlepszym sposobie wykonania usługi, a podjęte stanowisko przekaże Klientowi,
 • jeśli możliwa jest naprawa mechanizmu zegarka, BRASTY GROUP s.r.o. podejmie się jego naprawy,
 • jeśli doszło do znacznego uszkodzenia mechanizmu lub jego naprawa nie byłaby opłacalna BRASTY GROUP s.r.o. zapewni klientowi wymianę mechanizmu
 • jeśli naprawa bądź wymiana nie będą opłacalne, Klient otrzyma na swoje konto bankowe zwrot środków za mechanizm zegarka w wysokości jego wartości w chwili zgłoszenia przedłużonej gwarancji.

Okoliczności, w których wygasa przedłużona gwarancja:

 • upłynięcie ostatniego dnia przedłużonej gwarancji,
 • kradzież bądź zmiana właściciela, na którego był wystawiony dokument zakupu (faktura),
 • wykorzystanie przedłużonej gwarancji,
 • odstąpienie od umowy umowy sprzedaży w regulaminowym czasie (w takiej sztuacji BRASTY GROUP s.r.o. zwraca również koszty przedłużonej gwarancji).

2. Przypadkowe uszkodzenie bądź kradzież

Niniejsze zasady określają sposób w jaki BRASTY GROUP s.r.o. zrekompensuje uszczerbek finansowy, który nastąpił w wyniku przypadkowego uszkodzenia bądź kradzieży produktu zakupionego na stronie e-shopu Brasty.pl,

Umowę dotyczącą wyżej wymienionej usługi uważa się za zawartą, w chwili gdy Klient razem z towarem oferowanym w e-shopie Brasty.pl doda do swojego koszyka również dodatkową usługę, a złożone zamówienie zostanie potwierdzone przez BRASTY GROUP s.r.o.

Warunki skorzystania z usługi:

 • klient opłacił usługę prawidłowo oraz w terminie,
 • klient skorzysta z usługi najpóźniej rok po złożeniu zamówienia, informując o tym e-shop Brasty.pl drogą mailową,
 • w przypadku kradzieży Klient dołączy do zgłoszenia potwierdzenie złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa wystawione przez Policję.
 • usługa przestaje obowiązywać z chwilą jej wykorzystania,
 • usługę można dokupić w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

Usługa nie obejmuje:

 • naprawy towaru, który jest objęty ustawową gwarancją,
 • zużycia towaru spowodownego: jego codziennym użytkowaniem bądź czynnikami zewnętrznymi takimi jak: ciepło, zimno, wilgotność, a także postępującą korozją,
 • uszkodzeń towaru, które nie mają wpływu na jego pełną sprawność (np. zadrapania, odbarwienia, ścieranie się warstwy powierzchniowej etc.),
 • uszkodzeń towaru powstałych w wyniku nieodpowiedniej instalacji, naprawy bądź konserwacji,
 • uszkodzeń towaru do których doszło w wyniku nieprawidłowego użytkowania, sprzecznego z instrukcją producenta lub w sposób inny niż przeznaczenie towaru włącznie z użyciem akcesoriów nieautoryzowanych przez producenta,
 • uszkodzeń lub kradzieży towaru w wyniku siły wyższej,
 • uszkodzeń lub kradzieży towaru spowodowanych celowym działaniem.

Wysokość finansowej rekompensaty za towar:

 • Udział własny klienta wynosi 10% ceny z VAT zakupu towaru, jeśli Klient jest płatnikiem podatku VAT uiści 10% ceny zakupu towaru bez VAT.
 • Przypadkowe uszkodzenie: jeżeli istnieje możliwość skutecznej naprawy towaru, Klientowi zapewnia się jego odpowiednią naprawę. Jeżeli towar jest całkowicie zniszczony lub jego naprawa nie jest opłacalna, Klient otrzymuje nowy towar, odpowiadający kategorii cenowej pierwotnemu towarowi, na podstawie dokonanego przez niego wyboru. Jeżeli skuteczna naprawa bądź wymiana nie są możliwe, wartość zakupu towaru jest wypłacana Klientowi po odliczeniu 10% jego udziału, w formie vouchera na kolejne zakupy.
 • Kradzież: klientowi oferuje się nowy towar, odpowiadający kategorii cenowej pierwotnemu towarowi, na podstawie dokonanego przez niego wyboru. Jeśli zaoferowanie nowego produktu nie jest opłacalne, wartość zakupu towaru jest wypłacana Klientowi po odliczeniu 10% jego udziału, w formie vouchera na kolejne zakupy