Polityka prywatności

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.brasty.pl (zwany dalej: „Sklepem”).

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest BRASTY GROUP S.R.O. z siedzibą w Praha 2 - Nové Mesto (120-00), ul. Lipová 511 lok. 15, Republika Czeska, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem akt C 199911 (zwany dalej: BRASTY GROUP S.R.O.).

3. Kontakt ze sklepem jest możliwy następującymi kanałami komunikacji:
adres korespondencyjny: ul. Gen. Józefa Sowińskiego 1, 40-018 Katowice; adres e-mail:
info@brasty.pl; telefon kontaktowy: 32 790 09 13.

4. BRASTY GROUP S.R.O. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.

 

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. BRASTY GROUP S.R.O. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.

3. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient podaje następujące

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)
 • Numer telefonu

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP i REGON.

4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta.

5. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)
 • Numer telefonu

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP i REGON.

6. W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze sklepem (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)
 • Numer telefonu

W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP i REGON.

7. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są

automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie. 

 

§2 Cele przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 6 RODO dane osobowe będą przetwarzane w celach "niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy".

2. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane Dostawcy tj. firmie kurierskiej.

2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.

 

§3 Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży. Obejmując czas realizacji procesu zamówienia oraz okres gwarancji.

2. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do celów archiwizacyjncyh przez okres do tego niezbędny, ale nie dłuższy niż okres przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§4 Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

1. Dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane tylko i wyłącznie w przypadku gdy będzie to konieczne do realizacji działań wynikających z zawartej umowy.

2. Odbiorcami tych danych mogą być: firmy oraz osoby dopowiedzialne za dostarczenie realizowanych przez Sklep zamówień oraz w przypadku procesu reklamacji, odpowiedzialne za odbiór reklamowanego produktu;  podmioty dopowiedzialne za realizację płatności na podstawie zawartej umowy sprzedaży; osoby odpowiedzialne za kwestie techniczne, powiązanie z funkcjonowaniem e-shopu włącznie z zarządzaniem i administrowaniem danymi.

3. Dane mogą zostać przekazane innym dostawcom usług wyłacznie na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.

4. W zakresie wypływającym z obowiazujących przpisów prawa, dane osobowe mogą zostać przekazane organom finansowym, czy innym właściwym organom, także wymiaru sprawiedliwości, w przypadku gdy BRASTY GROUP S.R.O. będzie zobowiązane do ich przekazania.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

 

§5 Dostęp do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy BRASTY GROUP S.R.O.

2. BRASTY GROUP S.R.O. zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. BRASTY GROUP S.R.O. może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez BRASTY GROUP S.R.O. roszczeń od danego Klienta.

3. Każdy klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, organiczenia przetwarzana, prawo do przenoszenia danych, prawno wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

4. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Sklepie lub po kontakcie z BRASTY GROUP S.R.O., najdogodniejszą dla Klienta dostępną formą kontaktu tj. e-mailowo, telefonicznie  lub przez formlarz kontaktowy na stronie.

5. W przypadku podejrzenia, że doszło do naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO, Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Klient nie jest zobowiazany do podania swoich danych. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz jest niezbędne do jej realizacji. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy, a tym samym jej dalszą realizację.

 

§6 Mechanizm Cookies, Adres IP

1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer BRASTY GROUP S.R.O. na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez PARFEMGROUP.CZ produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

2. BRASTY GROUP S.R.O. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.

3. BRASTY GROUP S.R.O. wykorzystuje Cookies własne w celu:

 • uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. BRASTY GROUP S.R.O.wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:

 • korzystania z narzędzia internetowego służącego do monitorowania wydajności i dostępnosci Strony Internetowej sklepu newrelic.com (administrator cookies zewnętrznego: New Relic, Inc.z siedzibą w USA)
 • prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

Na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/ można skorzystać z narzędzia, które umożliwia  skuteczne zarządzanie plikami cookie.

 

7. BRASTY GROUP S.R.O. może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez BRASTY GROUP S.R.O. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

8. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. BRASTY GROUP S.R.O. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

 

§7 Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Zgodnie z art. 6 ust. f RODO: Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy: przetwanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora".

 • Na podstawie wyżej wymienionego artykuły firma BRASTY GROUP S.R.O. przetwarza dane osobowe w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów.
 • Klient może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych przez co nie będzie już otrzymywać żadnych informacji handlowych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora od momentu ich otrzymania do chwili wyrażenia przez Klienta sprzeciwu bądź podobnego żądania przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowych. 

 

§8 Zabezpieczenia

1. BRASTY GROUP S.R.O. stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. BRASTY GROUP S.R.O. zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2. Dane osobowe w BRASTY GROUP S.R.O. są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.

4. BRASTY GROUP S.R.O. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

 

§9 Zmiany Polityki Prywatności

1. BRASTY GROUP S.R.O. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@brasty.pl.

3. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018.